Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Microsoft – bezpieczeństwo sieci

Szkolenie Microsoft – MS 2150 Designing a Secure Microsoft Windows 2000 Network

Instalacja i konfiguracja Microsoft Windows 2000 Server

Menadżer XXI wieku – nowa era zarządzania zasobami ludzkimi

Szkolenie dla administratorów systemu IPE-PTN

Zaawansowana konfiguracja i administracja urządzeń LAN firmy 3COM

Instalacja i konfiguracja przełączników serii 3Com SuperStack 3 Switches 4900, 4900SX, 4924 i 4950